معدن طلای توزلار در شهرستان ماهنشان (استان زنجان) در فاصله حدود 150 كيلومتري جنوب غرب شهر زنجان واقع شده‌است. براساس نتایج حاصل از بازدیدها و نمونه برداری¬هاو اکتشافات و  اطلاعات حاصله از این اکتشافات شرکت توزلار در سال 1386 موفق به اخذ گواهی کشف و متعاقبا در سال 1387 موفق به اخذ پروانه بهره برداری با عیار 2 گرم در تن و ذخیره قطعی 900000 تن گردید.
در سال 1389 شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار بمنظور جلوگیری از خام فروشی ماده معدنی و اشتغالزایی در مناطق محروم اقدام به طراحی و ساخت خط استحصال طلا به روش غرقاب سیانوراسیون  نمود.
با توجه به راندمان پایین این روش و نیز پایین بودن ظرفیت خط موجود، شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار اقدام به طراحی و ساخت خط تولید به روش تانک لیچینگ نمود.
در حال حاضر خط تولید تانک لیچینگ با اعمال اصلاحات و تغییراتی مشغول بکار می باشد.

On your next paragraph, you should learn more about the most

Students can make use of the write essay for me Research Paper Service website where they can browse through a selection of available papers.

important point of your composition.