معدن طلای توزلار در شهرستان ماهنشان (استان زنجان) در فاصله حدود 150 كيلومتري جنوب غرب شهر زنجان واقع شده‌است. براساس نتایج حاصل از بازدیدها و نمونه برداری¬هاو اکتشافات و اطلاعات حاصله از این اکتشافات شرکت توزلار در سال 1386 موفق به اخذ گواهی کشف و متعاقبا در سال 1387 موفق به اخذ پروانه بهره برداری با عیار 2 گرم در تن و ذخیره قطعی 900000 تن گردید.
در سال 1389 شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار بمنظور جلوگیری از خام فروشی ماده معدنی و اشتغالزایی در مناطق محروم اقدام به طراحی و ساخت خط استحصال طلا به روش غرقاب سیانوراسیون نمود.
با توجه به راندمان پایین این روش و نیز پایین بودن ظرفیت خط موجود، شرکت صنعتی معدنی طلای توزلار اقدام به طراحی و ساخت خط تولید به روش تانک لیچینگ  نمود.
در حال حاضر خط تولید تانک لیچینگ با اعمال اصلاحات و تغییراتی مشغول بکار می باشد.

With homework is an essential part of a child’s education, it is no surprise that https://payforessay.net/buy-essay many parents employ the services of skilled paper authors to create documents and other papers for their children. Paper writing services employ paper writer essay writers who are adept at essay writing and essay writers editing, and can produce written work that essay writers can wow your child and give you invaluable assistance too. As a parent, you want your child to obtain the best quality instruction, and using an essay writing service to create this documentation is a fantastic way to ensure this happens. When you hire a professional essay writer essay author, you not only allow them to help you in your quest to provide your child with an excellent education, but also allow them to assist you in creating a work environment which enables your child to thrive.

paper writer website

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *